mars 26, 2018

Elva tips för Googles tangentbord Gboard

http://www.swedroid.se/elva-tips-googles-tangentbord-gboard/