april 21, 2018

Google döper RCS till ”Chat” och satsar stort på Android Messages, lägger Allo på is

http://www.swedroid.se/google-doper-rcs-till-chat-och-satsar-stort-pa-android-messages-lagger-allo-pa/